Brief aan minister Ollengren. 30 mei 2019

Betreft: Rijksbeleid
Geachte minister Ollengren,
Utrecht, 13-5-2019
Met interesse heb ik het interview gelezen dat u gaf in het Aedes magazine. Dit stemt ons gematigd positief. De stem van de huurder klinkt hier helaas niet in door, terwijl het natuurlijk wel gaat om ons en om ons geld. Vandaar dat ik u dit schrijven stuur.
Ik hoorde op het nieuws dat u van plan bent om de woningcorporaties meer bevoegdheden te geven om inzicht te krijgen in het inkomen van hun huurders. Wij zijn echter van mening dat dit een ernstige inbreuk is op de privacy. Inkomenspolitiek hoort niet thuis bij woningcorporaties, maar bij de belastingdienst. Dat er enkele bemiddelingsbureaus de hand lichten met de inkomenscijfers mag geen reden zijn om honderdduizenden huurders te wantrouwen.
Een volgend probleem zijn de exorbitante huurverhogingen voor de zogenaamde scheefhuurders. Dit is door een vorige minister toegestaan, als financiële prikkel, die inmiddels in 6 jaar is opgelopen tot 44%.
Het argument was doorstroming bevorderen, maar het heeft nauwelijks gewerkt. De mensen zijn gehecht aan hun wijk en willen daar blijven wonen. En komt die woning vrij dan stijgt de huur want dat mag volgens de wet. Corporaties hoeven dat niet te doen, maar doen het wel. De verhuurderheffing moet tenslotte betaald worden. Die bedraagt nu vier maanden huur per woning per jaar. En waar komt dat geld uiteindelijk vandaan? Juist, van de huurders.
Hieraan ten grondslag ligt het opschalen van woningcorporaties tot commerciële bedrijven zoals in het verleden is gebeurd. Dit zou moeten worden teruggedraaid, want het gaat over sociale dienstverlening.

De nadruk legt u op nieuwbouw voor de middeldure huur. Vanwege de doorstroming. Ik kan u vertellen dat juist in de sociale verhuur steeds meer krapte komt door de jaarlijkse huuraanpassingen waardoor goedkope woningen nauwelijks meer overblijven. Plus de toegestane verhoging bij mutatie. Funest voor de betaalbaarheid. Dit mag van de regering, maar het is niet verplicht. De corporaties doen dit wel, want het is een verdienmodel. Wij zien daarom graag dat deze regeling wordt afgeschaft.
U woont waarschijnlijk in een koopwoning. Daar wordt niet gekeken naar inkomen. Dat heet sociale ongelijkheid. Als huurders worden wij toch al extra belast door de verhuurderheffing. En mogen wij de zwaarste lasten dragen voor de energietransitie, via de corporaties. Kopers daarentegen genieten hypotheekaftrek.
Dit beleid is contraproductief voor de CO2 vermindering, want de corporaties doen hun best maar er worden miljoenen afgeroomd die daaraan besteed hadden kunnen worden. Het is goed te lezen dat hierop twee miljoen wordt geminderd, maar de angst dat dit fout wordt benut is eenvoudig
te voorkomen door dit geld te oormerken. Zoveel voor nieuwbouw, zoveel voor verduurzaming.
U heeft ook kennis kunnen nemen van het manifest passend wonen van een aantal corporaties van Aedes, waaronder Portaal. Dit manifest is aan u gestuurd zonder vooraf overleg met de huurders. Daar hebben wij als huurderorganisaties fel stelling tegen genomen. Hopelijk heeft u dat ook gelezen. Een aantal steekhoudende argumenten worden hier naar voren gebracht. (Zie bijlage).
Met vriendelijke groet,
mede namens de andere huurderorganisaties van Portaal i.o
Max van den Berg,
Voorzitter Huurdersbelangenvereniging De Klink, Nijmegen
Bijlage: persbericht van de gezamenlijke huurdersorganisaties van Portaal

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s