Verslag praatavond BC’s vrijdag 8 november 2019

De voorzitter opent de praatavond en vraagt aan alle leden of er onderwerpen zijn die besproken moeten worden.

Het eerste onderwerp is; energielabels in woningen. 1 van de leden vraagt hoe het zit met de energielabels. De voorzitter geeft aan dat alle woningen gemiddeld naar label B moeten. In alle woningen wordt er op termijn triple glas gezet, er wordt isolatie en ventilatie aangelegd en de kozijnen worden, indien nodig, vervangen.

Ook wordt er (eerst in de lage gebouwen) grondisolatie aangelegd.

Er wordt door iemand gevraagd of er bij hen ook opnieuw gerenoveerd gaat worden, omdat er een aantal jaar geleden al is gerenoveerd in hun complex. Voorgenomen renovatieplannen kunnen worden opgevraagd bij Portaal geeft de voorzitter aan.

Vervolgens wordt er gevraagd wat er met de ketels gaat gebeuren? De huidige ketels zijn niet CO2 neutraal antwoordt de voorzitter. Er wordt samen met de gemeente gekeken naar de mogelijkheid tot stadsverwarming.

Voorts wordt er door enkele leden ontevredenheid geuit inzake Bonarius. Dit wordt toegelicht door een van de leden met een voorbeeld. Ze willen dat hier wat aan gedaan gaat worden.
De voorzitter geeft aan dat er een overeenkomst loopt met Bonarius en dat hier dus niet direct verandering in gebracht kan worden.

De ontevredenheid is door de leden bij Portaal ingediend als klacht.

Door een ander lid wordt er aangegeven dat ze problemen ervaren met het intercom systeem. Dit is doorgegeven aan Portaal. Portaal heeft aangegeven dit te repareren tijdens de geplande renovatie. De voorzitter geeft aan dat er bij interesse gebeld kan worden met Portaal om te vragen naar de plannen.

De leden geven aan dat juist de senioren appartementen veilig moeten zijn en dat zijn ze op dit moment niet, omdat het intercom systeem defect is.

De VHOS probeert de leden te assisteren in het gerepareerd krijgen van de intercom systemen.

Voorts wordt er door een van de leden gevraagd hoe het zit met de brandveiligheid in de complexen. Volgens hem is er in hun complex is niks gedaan om de voordeur brandveilig te maken. Er schijnt een hardboard met piepschuim boven de voordeur te hangen, er zijn geen brandwerende voordeuren. Portaal heeft echter aangegeven dat de deuren zijn goedgekeurd door de brandweer. De voorzitter deelt mee dat de leden, indien gewenst, een rapport kunnen opvragen bij de brandweer.

Een ander lid vraagt of er brommers en fietsen in de centrale hal mogen worden gestald. Nee; officieel mag dit niet in verband met de brandveiligheid. Brommers en fietsen dienen in de eigen berging te worden neergezet.

Er wordt aangegeven dat er regelmatig grofvuil bij de containers wordt neergezet. De voorzitter zegt dat de wijkbeheerders hierop aangesproken kunnen worden.

Het volgende punt dat wordt besproken is de schoonmaak; is iedereen hier tevreden over? De meeste leden geven aan over het algemeen tevreden te zijn.

De schoonmaak moet door de huurders zelf in de gaten worden gehouden en bij ontevredenheid moet er een klacht worden ingediend bij Portaal. De wijkbeheerder verwijst de huurders namelijk ook door naar Portaal.

Het volgende onderwerp is de gastoevoer. Kan Portaal huurders verplichten om iedere 5 jaar een nieuwe gasslang te (laten) plaatsen? Kunnen de huurders verplicht worden gesteld om een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) af te sluiten?

Antwoord voorzitter; nee, Portaal kan de huurders hiertoe niet verplichten. De verantwoordelijkheid ligt bij de huurders zelf.

Er wordt door een van de leden gevraagd wat ze kunnen doen bij (regelmatig) overlast van de buren? De voorzitter geeft aan dat er consequent klachten ingediend moeten bij Portaal. De huurders moeten zoveel mogelijk zelf worden aangespoord om klachten in te dienen bij Portaal. Er wordt waarschijnlijk sneller iets gedaan aan klachten, als het van verschillende huurders afkomt.

Er wordt door één van de leden opgemerkt dat er een tijd geleden is gesproken over meer bekendheid geven aan de VHOS. Is hier al iets mee gedaan?
Jazeker geeft de secretaris van de VHOS aan. De website is hernieuwd, de Facebookpagina is bijgewerkt en er wordt met enige regelmaat een nieuwsbrief uitgegeven.

Tot slot heeft de voorzitter nog een onderwerp met betrekking tot de geplande huurverhoging die Portaal wil invoeren, om de huizen duurzamer te maken.
Portaal wil, boven de inflatie van 2,8% extra 1% huurverhoging invoeren om aan de eisen/ verwachtingen van de overheid met betrekking tot de verduurzaming van de woningen tegemoet te komen. De voorzitter geeft aan dat er op dit moment van elke huurder 3 maanden aan huur naar de overheid toe gaat. Indien de geplande huurverhoging doorgaat, zullen er van iedere huurder 4 maanden huur naar de overheid gaan.

Wat vinden de huurders hiervan?

De leden zijn het niet eens met de verhoging, bovenop de al hoge huren. Kan er niet bij de overheid worden aangeklopt om aan het benodigde bedrag te komen? Kan het geld niet bij de huurders, maar elders vandaan gehaald worden?

Voorzitter geeft aan dat er mogelijk een digitaal protest wordt opgemaakt, die getekend kan worden door alle huurders die het niet eens zijn met de voorgenomen huurverhoging.

Binnenkort heeft de voorzitter een eerste vergadering met Portaal inzake de geplande huurverhoging.

Wordt vervolgd…..
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de avond af.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s